Veľká Lehota

Mapa cintorína Veľká Lehota

Veľká Lehota

Zoznam pochovaných

Meno Priezvisko Rodné priezvisko Číslo hrobu Sekcia sektor Dátum narodenia Dátum úmrtia Dátum zmluvy

Posledné spomienky

Virtuálna spomienka
Vzpomínáme.

Beáta Šipkovská

Veľká Lehota

Štěpánka

27.04.2024

Virtuálna spomienka
Chýbaš nám maminka

Beáta Šipkovská

Veľká Lehota

Kristina

22.03.2024

Virtuálna spomienka
Spomíname so smútkom

Emília Číková

Veľká Lehota

Pozostalá rodina

02.03.2024

Virtuálna spomienka
Najdrahšiemu oteckovi

Koloman Štuler

Veľká Lehota

Milka

16.02.2024

Virtuálna spomienka
Milovanej mamičke

Emília Štulerová

Veľká Lehota

Milka

16.02.2024

Virtuálna spomienka
Spominame

Mária Vatalová

Veľká Lehota

Maria

11.02.2024

Virtuálna spomienka
Chýbate verím že ráz sa stretneme

Angela Číková

Veľká Lehota

Mária

11.02.2024

Virtuálna spomienka
S úctou spomíname... rodina Podhradských

Juraj Kovačič

Veľká Lehota

Juraj Kovačič

10.06.2023