Šúrovce

Mapa cintorína Šúrovce

Šúrovce

Zoznam pochovaných

Meno Priezvisko Rodné priezvisko Číslo hrobu Sekcia sektor Dátum narodenia Dátum úmrtia Dátum zmluvy

Posledné spomienky

Virtuálna spomienka
Petr Macura, Hranice

Antónia Haršányová

Šúrovce

Petr Macura

12.06.2024

Virtuálna spomienka
Navždy ♥️

Emília Ďurišová

Šúrovce

MM

15.05.2024

Virtuálna spomienka
Nezabudnem ♥️

Emília Ďurišová

Šúrovce

MM

15.05.2024

Virtuálna spomienka
Nezabudnem♥️

Ignác Ďuriš

Šúrovce

MM

15.05.2024

Virtuálna spomienka
Spomíname na Vás _ celá rodina.

Apolónia Pucheľová

Šúrovce

Puchel František

11.12.2023

Virtuálna spomienka
Spomínam

Cecília Richnáková

Šúrovce

Eva

17.11.2023

Virtuálna spomienka
S úctou spomíname. Vnučka Andrea s rodinou

František Hermanský

Šúrovce

vnučka Andrea

30.10.2023

Virtuálna spomienka
Každý z nás má spomienku, ktorá sa potichu vyroní z našich očí a steká dole po lícach ... Nedá sa zabudnúť... S láskou spomína vnučka Andrea s rodinou.

Albína Hermanská

Šúrovce

vnučka Andrea

30.10.2023