Nemšová - cintorín ulica Moravská

Mapa cintorína Nemšová - cintorín ulica Moravská

Nemšová - cintorín ulica Moravská

Zoznam pochovaných

Meno Priezvisko Rodné priezvisko Číslo hrobu Sekcia sektor Dátum narodenia Dátum úmrtia Dátum zmluvy

Posledné spomienky

Virtuálna spomienka
Chýbate mi

František Suja

Nemšová - cintorín ulica Moravská

Jarmila

02.05.2024

Virtuálna spomienka
Mami, chýbaš mi

Jana Sujova

Nemšová - cintorín ulica Moravská

Jarmila

02.05.2024

Virtuálna spomienka
Myslím na Vás ????

Ján Sjekel

Nemšová - cintorín ulica Moravská

Zdenka

03.05.2023

Virtuálna spomienka
Chýbate mi

Eva Sjeklová

Nemšová - cintorín ulica Moravská

Zdenka

03.05.2023

Virtuálna spomienka
Nech ti svetlo večne svieti

Jozef Cabala

Nemšová - cintorín ulica Moravská

Zuzana

07.07.2022

Virtuálna spomienka
Spomíname s laskou

Jozef Cabala

Nemšová - cintorín ulica Moravská

Zuzana

07.07.2022

Virtuálna spomienka
Chýbaš nám

Štefan Sivák

Nemšová - cintorín ulica Moravská

Štefan Sivák

06.05.2022

Virtuálna spomienka
S láskou,spomíname

Eva Minárechová

Nemšová - cintorín ulica Moravská

Jarino a Stanka

24.12.2021