Hrob č.: 81, Sekcia: A

Spať na cintorín Nemšová - cintorín Kľúčové

Fotografia hrobu

Pochovaní

Spomienky

Virtuálna spomienka
Spomíname

Anna Vartová

Nemšová - cintorín Kľúčové

Anna

03.11.2019

Virtuálna spomienka
Spomíname

Ján Varta

Nemšová - cintorín Kľúčové

Ján

03.11.2019