Hrob č.: 280, Sekcia: 1

Spať na cintorín Lubina

Spomienky

Virtuálna spomienka
spomíname s láskou

Ján Sadloň

Lubina

Ľubica Ostrovská

21.06.2024